Ceturtdiena, 2020. gada 13. augusts
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

 

 

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Atbalsts uzņēmējiem

Saņem Valsts darba inspekcijas ESF projekta bezmaksas atbalstu „Konsultācijas darba devējiem”.

 

Šis atbalsts paredz dokumentu izstrādi, tai skaitā konsultēšanu un rekomendāciju sniegšanu par:
Darba vides riska novērtējums;
Darba aizsardzības pasākuma plāna izstrāde;
Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana.
Šis atbalsts tiek piešķirts, ja uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns.

 

1

 

Vairāk par atbalstu skaties: http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-