Piektdiena, 2019. gada 18. oktobris
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3_794f6.png

l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Atbalsts uzņēmējiem

Saņem Valsts darba inspekcijas ESF projekta bezmaksas atbalstu darba aizsardzības prasību ieviešanai uzņēmumā.

 

Šobrīd tiek aicināti mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (uzņēmumi ar nodarbināto skaitu līdz 50) pieteikties ESF projekta atbalstam, lai praktiski (procesuāli un organizatoriski) uzņēmumā ieviestu darba aizsardzības prasības. Uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 249 pieteikšanās tiks uzsākta vēlāk, par ko tiks paziņots VDI mājaslapā.
ESF projekta atbalsts tiks sniegts uzņēmumiem, kuri atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu no Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumu Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā minētajiem komercdarbības veidiem.

 

1     1

 

Vairāk par atbalstu skaties: http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-