Pirmdiena, 2020. gada 23. novembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Informācija par NG paziņošanu

25.08.2009. gada MK noteikumu Nr.950 (stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī) „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 58.p. nosaka, ka „darba devējs nodrošina, ka par nelaimes gadījumu, kad cietušajam iestājušies smagi vai iespējami smagi  veselības traucējumi vai iestājusies cietušā nāve, nekavējoties  telefoniski, rakstiski vai elektroniski tiek paziņots policijai un inspekcijai, norādot nelaimes gadījumā cietušā vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu un amatu vai profesiju, darba devēju, kura nodarbinātais cietis nelaimes gadījumā, adresi, kur nelaimes gadījums noticis, un laiku, kad nelaimes gadījums noticis, sniedzot īsu notikušā aprakstu, kā arī norādot kontaktpersonu un tālruni.”

Darba laikā ( no plkst.  8:30 līdz plkst. 17:00) informāciju  par notikušo nelaimes gadījumu darbā sniegt:

Rīgas RVDI -  67021710, 67021717, 26178539, e-pasts: rigasrvdi@vdi.gov.lv,
Zemgales VDI -  tālr. 63090420, 25484782, 25484751 
Vidzemes RVDI -  e-pasts: VidzemesRVDI@vdi.gov.lv Valmiera 64224284, 25484762, Gulbene 64414022, 28376093 Sigulda 64124683, 25484757 
Kurzemes RVDI - Liepāja 63427443, 227891456, 22035820, Ventspils 63627738, 25484737, Kuldīga 27891453, 25484738, Saldus 25484734, 25484782 e-pasts: sigita.jansone@vdi.gov.lv 
Latgales RVDI - 26596493, 26599470, e-pasts: janis.butans@vdi.gov.lv

Ārpus VDI darba laika, brīvdienās un svētku dienās:
Tālrunis 67021797 (automātiskais atbildētājs)
izmantojot e- pakalpojumu : https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP88/Apraksts
 

Visiem nelaimes gadījumiem, kuri notikuši pēc 2014.gada 01.janvāra, ir jāaizpilda jaunā akta veidlapa (1.pielikums stājas spēkā 01.01.2014.).

Pēc nelaimes gadījuma akta reģistrēšanas, darba devējam ir jāpaziņo Valsts darba inspekcijai par zaudējumiem saistībā ar darbā notikušo nelaimes gadījumu (paraugu skatīt zemāk).


Noteikumi
MK noteikumi Nr.950 (stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī).

Ieteikumi darba devējiem nelaimes gadījuma darbā akta aizpildīšanai

Strādājošajiem konsultācijas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos sniedz arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-