Pirmdiena, 2017. gada 20. februāris
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                VDI_logo_first.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Plānotie iepirkumi

PIL 2.pielikuma B daļas pakalpojumi

 

Paziņojuma ievietošanas datums

2011.gada 8.jūlijā

Plānotā iepirkuma priekšmets

Ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšana

Identifikācijas numurs

LM VDI 2011/001

CPV kods

63510000-7

Iepirkuma procedūra

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7. daļai

Paredzamā līgumcena

Vispārēja vienošanās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2011.gada 14.jūlijs, līdz plkst.16:00

Vērtēšanas kritēriji

- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;

- finanšu piedāvājums (pielikumā) 

Piedāvājumu iesniegšanas veids

Aizzīmogotā aploksnē ar norādi “Iepirkums „Ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšana”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010

Paredzamais līguma darbības laiks

No 2011.gada jūlija līdz 2015.gada 31.decembrim

Būtiskie līguma nosacījumi

Vispārējā vienošanās par ceļojumu aģentūru pakalpojumu sniegšanu.

Samaksas kārtība: 10(desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.

Kontaktpersona

Iepirkumu dokumentācijas jautājumos Administratīvās nodaļas vadītāja Anna Sauša t. 26147345

e-pasts anna.sausa@vdi.gov.lv


Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2010.gada 8.oktobrī
Plānotā iepirkuma priekšmets
VDI kopētāju apkope un remonts
Identifikācijas numurs
LM VDI 2010/004
CPV kods
50313200-4
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. 1 pantam „Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras”
Paredzamā līgumcena
līdz 20 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2010.gada  19.oktobrim līdz plkst.16:00
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pielikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Personīgi iesniedzot aizvērtā aploksnē ar norādi “IepirkumsValsts darba inspekcijas kopētāju apkope un remonts”, ID nr. LM VDI 2010/004 aizpildītu pieteikuma veidlapu un pielikumā pieprasītos dokumentus un finanšu piedāvājumu.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, lietvedei, Rīgā, LV-1010
Paredzamais līguma darbības laiks
Līdz 2012.gada 31.oktobrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Veikt VDI kopētāju apkopi un remontu saskaņā ar specifikāciju un pēc nepieciešamības.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Administratīvās nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv
 

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2010.gada 23.septembrī
Plānotā iepirkuma priekšmets
VDI kopētāju apkope un remonts
Identifikācijas numurs
LM VDI 2010/003
CPV kods
50313200-4
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. 1 pantam „Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras”
Paredzamā līgumcena
līdz 20 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2010.gada 4.oktobrim līdz plkst.16:00
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pielikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Elektroniski, pa faksu, pastu vai personīgi iesniedzot ar norādi “IepirkumsVDI kopētāju apkope un remonts”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikumā pieprasītie dokumenti un finanšu piedāvājums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010, e-pasts- vdi@vdi.gov.lv, fakss 67021718
Paredzamais līguma darbības laiks
Līdz 2011.gada 31.oktobrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Veikt VDI kopētāju apkopi un remontu saskaņā ar specifikāciju un pēc nepieciešamības.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Administratīvās nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2010.gada 19.jūlijā
Plānotā iepirkuma priekšmets
Vienotā datu pārraides tīkla (VPN) un interneta nodrošināšanas pakalpojumi VDI struktūrvienībām
Identifikācijas numurs
LM VDI 2010/001
CPV kods
64216200-5
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam.
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2010.gada 29.jūlijam
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- nepieciešamā kvalifikācijas apliecinājuma dokumentācija;
- finanšu piedāvājums (pielikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Aizzīmogotā aploksnē ar norādi “Iepirkums „Vienotā datu pārraides tīkla (VPN) un interneta nodrošināšanas pakalpojumi VDI struktūrvienībām”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums.Vienotā datu pārraides tīkla (VPN) un interneta nodrošināšanas pakalpojumi VDI struktūrvienībām”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010
Paredzamais līguma darbības laiks
Līdz 2011.gada  5.augustam
Būtiskie līguma nosacījumi
Vienotā datu pārraides tīkla (VPN) un interneta nodrošināšanas pakalpojumi VDI struktūrvienībām no 2010.gada 15.augusta.
Samaksas kārtība: 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preču – pavadzīmes rēķina saņemšanas Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2009.gada 9.oktobrī
Plānotā iepirkuma priekšmets
VDI kopētāju apkope un remonts
Identifikācijas numurs
LM VDI 2009/007
CPV kods
50313200-4
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu”
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2009.gada 14.oktobrī līdz plkst.16:00
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pielikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Elektroniski, pa faksu, pastu vai personīgi iesniedzot ar norādi “Iepirkums „VDI kopētāju apkope un remonts” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums VDI kopētāju apkope un remonts” aizpildīta un
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010, e-pasts- vdi@vdi.gov.lv, fakss 67021718, 67021718
Paredzamais līguma darbības laiks
Līdz 2010.gada 31.oktobrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Veikt VDI kopētāju apkopi un remontu saskaņā ar specifikāciju un pēc nepieciešamības.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2009.gada 24.septembrī
Plānotā iepirkuma priekšmets
Mēbeļu iegāde VDI vajadzībām
Identifikācijas numurs
LM VDI 2009/ERAF/008
CPV kods
39130000-2
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 10p00 latu, bet mazāka par 10 000 latu”
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2009.gada 29.septembris, līdz plkst.16:00
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums pielikumā un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pielikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Aizzīmogotā aploksnē ar norādi “Iepirkums „Mēbeļu iegāde VDI vajadzībām”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010
Paredzamais līguma darbības laiks
No 2009.gada septembra līdz 2009.gada 31.oktobrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Samaksas kārtība: 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2009.gada 23.septembrī
Plānotā iepirkuma priekšmets
Automātiskā sistēma cilvēku rindu pārvaldīšanai
Identifikācijas numurs
LM VDI 2009/ERAF/007
CPV kods
30144200-2
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10 000 latu”
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2009.gada 28.septembris, līdz plkst.16:00
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums pielikumā un un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pielikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Aizzīmogotā aploksnē ar norādi “Iepirkums „Automātiskā sistēma cilvēku rindu pārvaldīšanai”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010
Paredzamais līguma darbības laiks
No 2009.gada septembra līdz 2009.gada 31.oktobrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Samaksas kārtība: 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2009.gada 23.septembrī
Plānotā iepirkuma priekšmets
Kārtridžu uzpilde un piegāde VDI vajadzībām
Identifikācijas numurs
LM VDI 2009/006
CPV kods
30125110-5
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu”
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2009.gada 28.septembrī
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pielikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Elektroniski, pa faksu, pastu vai personīgi iesniedzot ar norādi “Iepirkums „Kārtridžu uzpilde un piegāde VDI vajadzībām” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums Kārtridžu uzpilde un piegāde VDI vajadzībām” aizpildīta un
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010, e-pasts- vdi@vdi.gov.lv, fakss 67021718
Paredzamais līguma darbības laiks
Līdz 2010.gada 1.oktobrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Pretendents piegādā uzpildītus vai jaunus kārtridžus printeriem un kopētājiem saskaņā ar specifikāciju un pēc nepieciešamības
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2009.gada 23.septembrī
Plānotā iepirkuma priekšmets
Spectērpu iegāde VDI darbinieku vajadzībām
Identifikācijas numurs
LM VDI 2009/005
CPV kods
51810000-0
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu”
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2009.gada 28.septembrī
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pieteikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Elektroniski, pa faksu, pastu vai personīgi iesniedzot ar norādi “Iepirkums „Spectērpu iegāde VDI darbinieku vajadzībām”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums ” aizpildīta un
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010, e-pasts- vdi@vdi.gov.lv, fakss 67021718
Paredzamais līguma darbības laiks
Līdz 2010.gada 1.oktobrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Pretendents izgatavo un piegādā specapģērbu un apavus saskaņā ar specifikāciju.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2009.gada 18.septembrī
Plānotā iepirkuma priekšmets
Aprīkojuma izgatavošana VDI telpām
Identifikācijas numurs
LM VDI 2009/ERAF/006
CPV kods
45421000-4
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10 000 latu”
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2009.gada 23.septembris, līdz plkst.16:00
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pielikumā) 
- pielikums nr1 tehniskajai specifikcijai
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Aizzīmogotā aploksnē ar norādi “Iepirkums „Aprīkojuma izgatavošana VDI telpām”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010
Paredzamais līguma darbības laiks
No 2009.gada sptembra līdz 2009.gada 31.decembrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Samaksas kārtība: 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2009.gada 3.septembrī
Plānotā iepirkuma priekšmets
VDI IT infrastruktūras drošības audits
Identifikācijas numurs
LM VDI 2009/ERAF1/002
CPV kods
72800000-8
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10 000 latu”
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2009.gada 9.septembris, līdz plkst.10:00
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Aizzīmogotā aploksnē ar norādi “Iepirkums „VDI IT infrastruktūras drošības audits ”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010
Paredzamais līguma darbības laiks
No 2009.gada septembra līdz 2009.gada 31.decembrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Samaksas kārtība: 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

EIROPAS SAVIENĪBA
 
Sludinājumu publicēšana laikrakstā
 
Paziņojuma ievietošanas datums
2009.gada 12.augustā
Plānotā iepirkuma priekšmets
Diktofonu iegāde
Identifikācijas numurs
LM VDI 2009/ERAF/005
CPV kods
32392450-1
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10 000 latu”
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2009.gada 18.augusts, līdz plkst.16:00
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pielikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Aizzīmogotā aploksnē ar norādi “Iepirkums „Diktofonu iegāde”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010
Paredzamais līguma darbības laiks
No 2009.gada augusta līdz 2009.gada 31.decembrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Diktofonu iegāde VDI vajadzībām, finansiālo iespēju robežās.
Samaksas kārtība: 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2009.gada 12.augustā
Plānotā iepirkuma priekšmets
Digitālo fotoaparātu iegāde
Identifikācijas numurs
LM VDI 2009/ERAF/004
CPV kods
38651600-9
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10 000 latu”
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2009.gada 17.augusts, līdz plkst.16:00
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pielikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Aizzīmogotā aploksnē ar norādi “Iepirkums „Digitālo fotoaparātu iegāde”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010
Paredzamais līguma darbības laiks
No 2009.gada augusta līdz 2009.gada 31.decembrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Digitālo fotoaparātu iegāde VDI vajadzībām, finansiālo iespēju robežās.
Samaksas kārtība: 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

Paziņojuma ievietošanas datums
2009.gada 21.jūlijā
Plānotā iepirkuma priekšmets
Telpu uzkopšanas pakalpojumi
Identifikācijas numurs
LM VDI 2009/003
CPV kods
79993100-2
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu”
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2009.gada 27.jūlijs
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pieteikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Elektroniski, pa faksu, pastu vai personīgi iesniedzot ar norādi “Iepirkums „Telpu uzkopšanas pakalpojumi”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums ” aizpildīta un
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010, e-pasts- vdi@vdi.gov.lv, fakss 67021718
Paredzamais līguma darbības laiks
Līdz 2010.gada 1.augustam
Būtiskie līguma nosacījumi
Pretendentam jānodrošina VDI biroja telpu Jelgavā, Rēzeknē un Ventspilī uzkopšana 3 (trīs) reizes nedēļā.
Samaksas kārtība: 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preču – pavadzīmes rēķina saņemšanas Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv

Plānotie iepirkumi

Iepirkumi līgumcenas robežās no 1 000 līdz 10 000 LVL

1

Paziņojuma ievietošanas datums
2009.gada 7.jūlijā
Plānotā iepirkuma priekšmets
Mobilo tālruņu iegāde
Identifikācijas numurs
LM VDI 2009/ERAF/003
CPV kods
32250000-0
Iepirkuma procedūra
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10 000 latu”
Paredzamā līgumcena
līdz 10 000 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2009.gada 13.jūlijs, līdz plkst.16:00
Vērtēšanas kritēriji
- tehniskais piedāvājums (pielikumā) un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām;
- finanšu piedāvājums (pielikumā) 
Piedāvājumu iesniegšanas veids
Aizzīmogotā aploksnē ar norādi “Iepirkums „Mobilo tālruņu iegāde”” aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikums.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta
Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 313.kabinetā, Rīgā, LV-1010
Paredzamais līguma darbības laiks
No 2009.gada jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim
Būtiskie līguma nosacījumi
Mobilo tālruņu iegāde VDIO vajadzībām, finansiālo iespēju robežās.
Samaksas kārtība: 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.
Kontaktpersona
Iepirkumu procedūras jautājumos Saimniecības nodaļas vadītāja Anna Sauša

tel.7021724, 26147345

e-pasts: anna.sausa@vdi.gov.lv
© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-