Piektdiena, 2017. gada 23. jūnijs
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Izvēlēts projekta „Droša skola-drošs darbs” logo

  • Izvēlēts projekta „Droša skola-drošs darbs” logo

Šī gada 3.martā, izstādes „Skola 2011” laikā  tika pasniegtas balvas logo konkursa „Droša skola-drošs darbs” uzvarētājiem.

Pēc konkursa žūrijas lēmuma un publiskā balsojuma par labākajiem konkursā par logo izstrādi projektam „Droša skola-drošs darbs”,  tika atzīti Rīgas Kultūru vidusskolas 10. klases skolnieces Anetes Fogeles un Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņa Aigara Lēnerta darbi - viņu skices tika izmantotas par pamatu galējam logo variantam. Abi jaunieši konkursā dalīja otro vietu; pirmā vieta netika piešķirta. Kopumā vērtēšanai tika iesniegti gandrīz 300 darbi no dažādām Latvijas skolām.

Apbalvojumus logo konkursa uzvarētājiem pasniedza Izglītības un zinātnes ministra biroja vadītāja Inese Matvejeva un uzņēmuma „Severstaļlat” valdes priekšsēdētājs Andrejs Aleksejevs. Katrs konkursa uzvarētājs balvā saņēma divriteni, drošības vesti un aizsargķiveri, kā arī vēlējumu – „Lai drošs ceļš uz skolu!”  Balvas sarūpēja uzņēmums „Severstaļlat”.

Pārējie jaunieši, kas piedalījās konkursā, bet godalgotas vietas neieguva, saņems Atzinības rakstu par piedalīšanos konkursā.

Projekta „Droša skola-drošs darbs” mērķis ir vienotas informācijas sistēmas ieviešana Latvijas profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kā arī jauniešu informēšana un izglītošana par darba drošību mācību procesā un darba izpildes laikā.

Projekta „Droša skola-drošs darbs”iniciators ir AS Severstaļlat.

Projekta rīkotāji ir Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija.

Projektu atbalsta Labklājības ministrija, Valsts darba inspekcija, SIA Inspecta Prevention, SIA Out Loud, AS Severstaļlat.

 

Vēl vairākas dienas uzņēmumi ir aicināti iesniegt pašu izgatavotos plakātus darba aizsardzībā

Vēl  trīs dienas Valsts darba inspekcija sadarbībā ar projekta „Droša skola – drošs darbs”  īstenotājiem aicina Latvijas uzņēmumus piedalīties konkursā par interesantākajiem, asprātīgākajiem un gudrākajiem darba aizsardzības plakātiem, kurus esat izveidojuši un izvietojuši savos uzņēmumos.

Kāpēc piedalīties?

Dalība šajā projektā un konkursā ir lieliska iespēja gan stiprināt darba vidi Latvijā, gan arī paaugstināt kopējo sabiedrības izpratni par darba drošības jautājumiem. Jebkurš uzņēmums, piedaloties šajā projektā, var parādīt sevi kā uzņēmumu, kuram rūp tā darbinieki un viņu drošība, kā arī sakārtota darba vide.

Labākie darbi tiks izvietoti Darba aizsardzības ziņās, kā arī būs apskatāmi Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras mājas lapā www.osha.lv.  Plakāti tiks gaidīti līdz 20. maijam *.jpg, *.pdf vai *.doc un citos formātos uz e-pastu projekti@outloud.lv.

Iesūtītie materiāli ar uzņēmumu atļauju tiks izvietoti Latvijas profesionālajās izglītības iestādēs, lai palīdzētu audzēkņiem labāk izprast darba aizsardzības jautājumus, kā arī iepazīt Latvijas uzņēmumus, kuros rūpējas par darba drošību un veselības aizsardzību.

Kampaņas aktivitātes:

Kampaņas „Droša skola – drošs darbs” ietvaros jau īstenotas vairākas aktivitātes – ir apzinātas sadarbības organizācijas, izsludināts logo konkurss Latvijas skolās un apstiprināti tā rezultāti, uzstādīti darba aizsardzības informācijas stendi Latvijas profesionālās izglītības iestādēs, vienlaikus skolēniem prezentējot  datorspēli jauniešu izglītošanai darba aizsardzības jautājumos  .

Šī gada jūnijā tiks pasniegta „Droša skola” apstiprinājuma simbols, kā arī šī gada rudenī tiks pasniegts „Droša uzņēmuma” apstiprinājuma simbols „Jauniešu drošam darbam draudzīgs uzņēmums”. Tāpat jaunā mācību gada sākumā  tiks uzsākta Latvijas profesionālo izglītības iestāžu skolotāju apmācība darba drošības jautājumos.

Kas ir projekts Droša skola – drošs darbs?

Pagājušā gada decembrī uzsāktā projekta „Droša skola - drošs darbs” mērķis ir izveidot vienotu darba drošības prasību informatīvo sistēmu profesionālās izglītības iestādēs un Latvijas uzņēmumos, lai veidotu un nostiprinātu ikviena audzēkņa, studenta un darbinieka uzvedības normas atbilstoši droša darba izpildījumam.

Projekta iniciators ir AS Severstaļlat. Projekta rīkotāji ir LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija. Projektu atbalsta Labklājības ministrija, Valsts darba inspekcija, SIA Inspecta Prevention, SIA Out Loud, AS Severstaļlat.

Papildus informācija:

Līga Bērziņa, Out Loud SIA projektu direktore, konkurss@outloud.lv  +371 29716155

 

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-