Otrdiena, 2020. gada 24. novembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Veidlapa trauksmes celšanai

E-pasts trauksmes celšanai trauksme@vdi.gov.lv

 

Trauksmes celšana

 

Kas ir trauksmes cēlējs? Kādos gadījumos trauksme var tikt celta?

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu: 

-        trauksmes cēlējs var būt tikai fiziska persona;

-        trauksmi var celt par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;

-        informācija par iespējamo pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai  dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Kuri gadījumi nav uzskatāmi par trauksmes celšanu?

Ne visi gadījumi, kad plānojat ziņot par pārkāpumiem, ir uzskatāmi par trauksmes celšanu. Ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu šādos gadījumos:

-        ja trauksme tiek celta anonīmi;

-        ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona;

-        ja tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;

-        tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;

-        apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;

-        valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

 

Par kādiem iespējamiem pārkāpumiem var celt trauksmi Valsts darba inspekcijā?

Tā kā Valsts darba inspekcija uzrauga darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības prasību ievērošanu, tad mums varat ziņot šādos gadījumos:

-        par darba tiesību pārkāpumiem, ja tas var kaitēt sabiedrības interesēm;

-        par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

 

Kā noformēt trauksmes celšanas ziņojumu?

Visērtāk ziņojumu ir sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēju ziņojuma veidlapu. Ja vēlaties izmantot citu ziņojuma veidu, tad obligāti jānorāda:

-        norāde, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;

-        trauksmes cēlēja vārds, uzvārds;

-        trauksmes cēlēja personas kods;

-        trauksmes cēlēja kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, adrese);

-        vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus.

 

Saskaņā ar Iesniegumu likumā un Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām trauksmes cēlēja ziņojumam jābūt pašrocīgi parakstītam vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt,:

-        nosūtot uz Valsts darba inspekcijas e-pasta adresi trauksme@vdi.gov.lv;

-        nosūtot pa pastu kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010 (ar norādi uz aploksnes “Trauksmes celšanas ziņojums”);

-        iesniedzot klātienē kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010, iepriekš piesakoties un vienojoties par vizītes laiku;

-        iesniedzot klātienē jebkurā Valsts darba inspekcijas reģionālajā struktūrvienībā.

 

Kura ir Valsts darba inspekcijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos?

Valsts darba inspekcijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir Juridiskās nodaļas juriskonsulte Kristīne Pulkstene, 67870992, 25484766, kristine.pulkstene@vdi.gov.lv.

 

Kā Valsts darba inspekcijā tiek izskatīti trauksmes cēlēja ziņojumi?

-        iesniegumu, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, vispirms skata Valsts darba inspekcijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos, izvērtējot tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm;

-        ja iesniegums tiek atzīts par Valsts darba inspekcijas kompetencē esošu trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tajā aizklāj datus, kas var atklāt iesniedzēja identitāti, un piešķir tam pseidonīmu;

-        pseidonimizētu trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības skata atbildīgā amatpersona, kura par ziņojuma izskatīšanas gaitu sagatavo trauksmes cēlējam atbildi rakstveidā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

 

Kā rīkoties, ja ir šaubas par to, kas ir trauksmes cēlēja ziņojums vai kam to iesniegt?

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā ir publicēta institūciju un to kontaktpersonu kontaktinformācija, kas palīdzēs noteikt, kurai institūcijai konkrētajā gadījumā iesniegt trauksmes celšanas ziņojumu.

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-