Svētdiena, 2020. gada 1. novembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Kokapstrādes nozarē joprojām visvairāk nelaimes gadījumos cietušo. Valsts darba inspekcija šodien uzsāk pastiprinātu kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumu preventīvo pārbaudi.

Kokapstrādes nozares uzņēmumus Valsts darba inspekcija (VDI) pastiprināti uzrauga kopš 2007.gada, kad tika veikta pirmā tematiskā pārbaude, kuras mērķis bija pievērst nozarē strādājošo uzmanību nepieciešamībai ievērot darba drošības noteikumus. Lai arī situācija kopumā ir uzlabojusies, un smago un letālo nelaimes gadījumu skaits kokapstrādē nodarbināto vidū ir samazinājies, kokapstrāde joprojām uzskatāma par vienu no bīstamākajām nozarēm Latvijā ar vislielāko reģistrēto nelaimes gadījumos cietušo skaitu. 2010.gadā šajā nozarē izmeklēti 117 nelaimes gadījumi, no tiem 17 smagi nelaimes gadījumi un viens letāls (salīdzinājumam - 2009. gadā – reģistrēti 108 nelaimes gadījumi, no kuriem 18 smagi, 3 letāli, 2008.gadā – 187 gadījumi - 24 smagi, 3 letāli). Vissmagākos ievainojumus kokapstrādē nodarbinātie gūst savainojoties ar rotējošām mehānismu daļām, kam bieži par iemeslu ir iekārtu kustīgo mehānismu neaprīkošana ar aizsargiem vai citām drošības ierīcēm. Bieži konstatēti pārkāpumi uzņēmumos ir darbinieku nepietiekama informēšana par uzņēmuma darba vides riskiem, marķējumu un brīdinošu zīmju neizvietošana, individuālo aizsardzības līdzekļu (piemēram, aizsargbriļļu) neesamība vai nelietošana.

VDI  darba aizsardzības speciālisti secina, ka daļa uzņēmumu šobrīd mēģina ietaupīt tieši uz darba aizsardzības rēķina, taču sekas tam var būt darbinieku invaliditāte vai pat dzīvības zaudējums. VDI atgādina, ka iekārtas, kas apdraud darbinieku veselību un drošību, var tikt apturētas.

Tas, ka sešdesmit pieci no visiem nelaimes gadījumiem kokapstrādes un mēbeļu ražošanas jomā pērn tika konstatēti darbinieku vidū ar darba stāžu līdz vienam gadam, liecina, ka darba devēji nav pietiekamu vērību veltījuši jauno darbinieku apmācībai darba drošībā, vai arī šī apmācība notikusi formāli.

VDI turpinot īstenot likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus – veikt uzņēmumu kontroli darba tiesību un darba aizsardzības jomās – kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumu tematisko  apsekošanu veiks visu februāra mēnesi. Pastiprināti tiks kontrolēta darba aprīkojuma iekārtu drošība un darbinieku faktiskā apmācība un zināšanas par veicamā darba drošības prasībām. Valsts darba inspekcija atgādina, ka sakārtota darba vide samazina nelaimes gadījumu iespējamību un arodsaslimšanu skaitu, un izsaka atzinību visiem tiem uzņēmumiem, kuri rūpējas ne vien par uzņēmuma peļņu, bet arī par nodarbināto labklājību un drošību. 

 Informācija par darba aizsardzību kokapstrādes uzņēmumos pieejama mājas lapā www.stradavesels.lv

Informāciju sagatavoja:

Baiba Auzāne,

Valsts darba inspekcijas

Starporganizāciju sadarbības nodaļas vadītāja,

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja

tālr.: 67021735, mob.t.: 29429448,  e-pasts: baiba.auzane@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv , www.osha.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-