veikts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu, sadarbojoties Latvijas Darba devēju konfederācijai, SIA "Inspecta Prevention" un SIA "TNS Latvia"