Piektdiena, 2020. gada 18. septembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Bīstamāko nozaru trijnieks Latvijā nemainīgs – kokapstrāde, būvniecība un transports.

Visbiežāk nelaimes gadījumos cieš darbinieki ar darba stāžu līdz vienam gadam.

Valsts darba inspekcijas (turpmāk – Darba inspekcijas) operatīvie dati par 2011.gada pirmo pusgadu liecina, ka darba vietās notikuši 569 nelaimes gadījumi, no kuriem uz šo brīdi izmeklēti 90 smagi un 17 letāli nelaimes gadījumi.

Visvairāk nelaimes gadījumu notikuši  kokapstrādes nozarē – 64, no tiem - 11 smagi un 4 letāli. Kokapstrāde arī pērnā gada tādā pašā laika periodā  kopējo nelaimes gadījumu skaita ziņā bija riskantāko nozaru līderpozīcijā (60 nelaimes gadījumi), taču pērnā gada pirmajā pusgadā letāli nelaimes gadījumi šīs nozares uzņēmumos netika reģistrēti.

Jānorāda, ka kokapstrādes nozare atrodas pastiprinātā Valsts darba inspekcijas uzraudzībā - gadu no gada tiek rīkoti preventīvi apsekojumi ar mērķi pievērst darba devēju uzmanību nepieciešamībai sakārtot darba vietas atbilstoši darba aizsardzības prasībām, taču darba drošības situācija nozarē uzlabojas lēni. Šī gada februārī un martā veiktajās pārbaudēs tika apsekoti 156 kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumi visā Latvijā. Pārbaužu laikā Darba inspekcija bija spiesta apturēt 9 iekārtu darbību, jo tās apdraudēja darbinieku veselību un dzīvību.

Būvniecībā šī gada pirmajā pusgadā izmeklēti 39 nelaimes gadījumi (salīdzinājumam 2010.gada 1.pusgadā – 35 nelaimes gadījumi), no tiem 6 smagi (2010.g.1.pusgadā – 8 smagi) un 4 letāli (2010.g.1.pusgadā – 2 letāli).

Šī gada jūnijā organizētajās būvniecības nozares uzņēmumu tematiskajās pārbaudēs, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, konstatēts vidēji mazāks pārkāpumu skaits, tomēr situāciju par apmierinošu darba aizsardzībā var attiecināt galvenokārt uz lielajiem uzņēmumiem, kuri nozarē darbojas jau ilgstoši un ir izpratuši darba aizsardzības nozīmību. Mazajās būvfirmās konstatēto pārkāpumu skaits ir ievērojami lielāks, kas darba apstākļus šajos uzņēmumos strādājošajiem padara bīstamus.

Sauszemes transporta un cauruļvadu transporta uzņēmumu nozarē šī gada pirmajā pusē reģistrēti un izmeklēti 39 nelaimes gadījumi (2010.gada 1.pusgadā – 49), no tiem 7 smagi (2010.gada 1.pusgadā - 8) un 2 letāli (2010.g.1.pusgadā - 2).

Kopējais nelaimes gadījumu skaits saglabājies augsts arī valsts pārvaldē, kurā reģistrēti 56 nelaimes gadījumi (pērn 1.pusgadā – 54), no kuriem 7 smagi (2010.gada 1.pusgadā -7). Nelaimes gadījumos galvenokārt cietuši tā dēvētie „simtlatnieki”, kuri pirms darbu uzsākšanas pašvaldībās netika pietiekami instruēti un informēti par iespējamiem darba riskiem.

Analizējot darbā notikušu nelaimes gadījumu statistiku, atklājas satraucoša tendence – no 569 nelaimes gadījumos cietušajiem trešdaļa (177) ir darbinieki ar darba stāžu līdz 1 gadam, kas nozīmē, ka jaunie darbinieki nav apmācīti darba drošībai vai arī šī apmācība notikusi formāli, tikai parakstoties darba instruktāžas žurnālā. Tā piemēram, kokapstrādes nozares uzņēmumos 20 gadījumos no 63  cietuši tieši jaunie darbinieki.

Lai pievērstu darba devēju un arī pašu darbinieku uzmanību pirms darbu uzsākšanas praksē apgūt drošas darba metodes, augustā Darba inspekcija rīkos preventīvu kampaņu „Darba aizsardzības apmācības  prasību ievērošana uzņēmumos.”

Lai vairotu darba devēju un darbinieku zināšanas darba aizsardzībā, Darba inspekcija izdod elektronisko avīzi „ Darba aizsardzības ziņas”, kas pieejamas Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras mājas lapā www.osha.lv.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Baiba Auzāne,

Valsts darba inspekcijas

Starporganizāciju sadarbības nodaļas vadītāja,

tālr.: 67021735, mob.t.: 29429448,

e-pasts: baiba.auzane@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv , www.osha.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-