Ceturtdiena, 2020. gada 16. jūlijs
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 67186523

 

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Būvobjektos, kuros galvenie būvuzņēmēji ir lielie uzņēmumi ar labi funkcionējošām darba aizsardzības sistēmām un tradīcijām, arī apakšuzņēmēji spiesti pakļauties un ievērot darba drošības prasības

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) apkopojusi datus par pārbaužu rezultātiem būvniecības nozarē. Pārbaužu laikā, kas tika organizētas šī gada jūnijā, tika kontrolēta  darba aizsardzība objektos, īpašu uzmanību pievēršot būvnieku darba drošībai tādos paaugstināta riska apstākļos kā strādājot augstumā uz sastatnēm un jumtiem, kā arī  zemes darbos tranšejās, būvbedrēs u.c. Tika apsekoti arī strādājošo sadzīves apstākļi būvobjektos un pirmās medicīniskās palīdzības nodrošinājums.

Būvobjektu tematiskās pārbaudēs tika apsekoti 155 dažāda lieluma būvobjekti ar tajos iesaistītām 245 apakšuzņēmēju būvfirmām. 122 uzņēmumiem tika izsniegti rīkojumi 554 konstatēto darba drošības pārkāpumu novēršanai. 

Raksturīgs pārkāpums (konstatēts katram ceturtajam apsekotajam uzņēmumam) ir tas, ka darba vietas nav nodrošinātas ar drošības zīmēm. Diemžēl visai bieži konstatēti arī tādi drošības pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību un dzīvību - divdesmit četros jeb 15% no apsekotajiem būvobjektiem nodarbinātie nav lietojuši aizsargķiveres un citus viņiem izsniegtos individuālos aizsardzības līdzekļus; divdesmit vienā uzņēmumā jeb 13% no apsekotajiem būvobjektiem nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5m un augstāk), darbu veica uz nestabilas un nedrošas virsmas, radot risku savai un citu veselībai; 22 uzņēmumos jeb 14% no apsekotajiem būvobjektiem nebija nodrošināta nodarbināto aizsardzība pret kritieniem ar atbilstošiem kolektīviem aizsardzības līdzekļiem (piemēram, aizsargnožogojumiem) un individuāliem visa ķermeņa aizsardzības līdzekļiem (pretkritiena aizsardzības sistēmas); 30 uzņēmumos jeb 19 % no apsekotajiem būvobjektiem nebija pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.

Par pieļautajiem pārkāpumiem, kas radīja strādājošo veselības un dzīvības apdraudējumu, būvfirmām tika uzlikti 22 administratīvie sodi par kopējo summu 5300 Ls.

Neapmierinoša tehniskā stāvokļa dēļ ar rīkojumu tika apturēta 3 sastatņu un viena ripzāģa ekspluatācija.

No pārbaužu rezultātiem secināms, ka vairumā gadījumu būvobjektos, kuros galvenie būvuzņēmēji ir lielie uzņēmumi ar labi funkcionējošu darba aizsardzības sistēmu un tradīcijām, arī apakšuzņēmēji spiesti pakļauties un ievērot darba drošības prasības.

Kā labas prakses piemērus, Darba inspekcija var minēt vairākus būvobjektus, kuros darba drošība tiek uzturēta atbilstošā līmenī un jūnijā veikto tematisko pārbaužu laikā būtiski pārkāpumi netika konstatēti. Tādi ir, piemēram, SIA ,,Skonto Būve” būvobjekts Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 1b, SIA ,,Arčers” būvobjekti Rīgā Krustabaznīcas ielā 9 un Valdeķu ielā 58b, SIA ,,Energoremonts Rīga” būvobjekts Rīgas HES Doles salā, SIA „Tilts” būvobjekts Rīgā, K.Ulmaņa gatvē 127, SIA ,,Velve” būvobjekti Rīgā Kr.Barona ielā 1 un Baltās baznīcas ielā 29.

Būvobjektu apsekojumu laikā tika arī pārbaudīts, vai būvdarbos strādājošie ir nodarbināti legāli. Saistībā ar konstatētiem nereģistrētās nodarbinātības gadījumiem Darba inspekcija uzsākusi 20 lietu izskatīšanu. Piemēram, Ķegumā par divu nepilngadīgo nodarbināšanu bez rakstveidā noslēgta darba līguma, būvuzņēmumam uzlikts 1500 Ls administratīvais sods.

 

Informāciju sagatavoja: Baiba Auzāne,

Valsts darba inspekcijas Starporganizāciju sadarbības nodaļas vadītāja,

tālr.: 67021735, mob.t.: 29429448,

e-pasts: baiba.auzane@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-