Otrdiena, 2020. gada 7. jūlijs
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 67186523

 

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Aizsargātas darba meklētāju intereses pret komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - negodprātīgu rīcību, mazināti cilvēku tirdzniecības un nelegālās nodarbinātības riski – paredz būtiskākās izmaiņas otrdien, 9.augustā, valdībā apstiprinātajos Ministru kabineta noteikumos Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība.

Turpmāk komersants varēs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsniegtajā licencē norādītajā valstī vai valstīs. Tas ir nepieciešams, lai informētu darba meklētājus, kurās valstīs komersantam ir tiesības sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, kā arī, lai nepieļautu, ka komersants negodprātīgi izmanto licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai citās, licencē nenorādītajās, valstīs.

 

Tāpat licenci izsniegs tikai komersantam, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personu datu aizsardzību būs reģistrēta personas datu apstrāde. Tas nozīmē, ka komersantam, kas vēlēsies saņemt licenci, iesniegumā būs jānorāda Datu valsts inspekcijā reģistrētas personas datu apstrādes reģistrācijas apliecības numurs.

 

Lai saņemtu licenci, komersantam iesniegumā būs jānorāda sniedzamā darbiekārtošanas pakalpojuma veids vai veidi atsevišķi katrā valstī, kur komersants vēlas sniegt pakalpojumus. Tas nepieciešams, lai NVA nodrošinātu komersantu pastiprinātu kontroli un uzraudzību, un lai nepieļautu, ka komersants negodprātīgi izmanto licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai citās, licencē nenorādītajās, valstīs.

 

Komersants būs tiesīgs saņemt no darba meklētāja samērīgu maksu tikai par nepieciešamajiem izdevumiem darbiekārtošanas pakalpojuma saņemšanai (iekārtošanai darbā nepieciešamo dokumentu sagatavošana un to noformēšana, transporta, veselības apdrošināšanas izdevumi) pirms darba meklētājs sāks strādāt. Minēto izdevumu apmēru, izlietojumu un samaksas kārtību noteiks ar darba meklētāju noslēgtajā līgumā.

 

Ja licences saņēmējs ir paredzējis noteikt un saņemt jebkādu samaksu no darba devēja vai ārvalsts partnera, kā arī darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja, no darba meklētāja nebūs tiesību pieprasīt maksu par nepieciešamajiem izdevumiem. Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu darba meklētājus no komersanta negodprātīgas rīcības darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā, kā arī, lai mazinātu risku, ka darba meklētājiem tiek nodarīti finansiāli zaudējumi.

  

Savukārt darba meklētāji turpmāk rakstiski būs jāinformē par konkrēto darba piedāvājumu, norādot arī darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas. Tāpat viņi būs jāiepazīstina ar dokumentiem, kurus darba devējs noslēdz ar ārvalsts partneri vai ar darba devēja piedāvāto darba līgumu vai citu līgumu, saskaņā ar kuru paredzēts personu nodarbināt. Tas nepieciešams, lai mazinātu risku un iespējamās situācijas, kad darba meklētājam pirms darba uzsākšanas tiek apsolīti labvēlīgāki nosacījumi, nekā tos var nodrošināt darba devējs.

 

NVA 2011.gada augustā bija reģistrēti un licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai saņēmuši 88 komersanti.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-