Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3_794f6.png

l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) ir uzsākusi darba aizsardzībā kompetento institūciju sniegto pakalpojumu pārbaudi ar mērķi pārliecināties, vai no institūciju puses tiek veikta darba vides riska novērtēšana un darba aizsardzību pasākumu plāna izstrāde atbilst normatīvo aktu prasībām un reālajai situācijai uzņēmumā. Šobrīd Latvijā ir 33 kompetentās institūcijas, kuras piedāvā darba devējiem izmantot ārpakalpojumu darba aizsardzības jautājumu sakārtošanai.

Normatīvo aktu prasības kompetentajām institūcijām Latvijā ir spēkā jau kopš 2006. gada, kas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzēji ir uzkrājuši pieredzi un viņiem jāspēj darba devējiem sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, kas ļautu attīstīt uzņēmējdarbību, izveidojot drošas un veselībai nekaitīgas darba vietas. Tomēr Darba inspekcija nereti ir konstatējusi, ka pakalpojums ir sniegts formāli, bet izstrādātā dokumentācija ir ar trūkumiem, piemēram, nav identificēti tādi būtiski darba vides riska faktori, kuru dēļ nodarbinātie ir pat gājuši bojā, veicot savus darba pienākumus. Kā piemēru iespējams minēt nelaimes gadījumu darbā ūdens attīrīšanas iekārtu baseinā, kas prasīja divu darbinieku dzīvības. Kompetentā institūcija nebija pareizi veikusi darba vides risku novērtējumu, neparedzot reāli pastāvošos draudus darbinieku drošībai un veselībai, ko rada notekūdeņu izdalītās indīgās gāzes, kuru dēļ nodarbinātie zaudēja samaņu, iekrita notekūdeņu baseinā un noslīka.

            Arī citos gadījumos Darba inspekcija ir identificējusi normatīvo aktu pārkāpumus pakalpojumu sniegšanā, kopumā trīs reizes administratīvi sodot dažādas kompetentās institūcijas.

            Darba inspekcija aicina darba devējus, kuri ir izmantojuši kompetento institūciju pakalpojumus un uzskata, ka saņemtais pakalpojums ir bijis formāls vai neatbilstošs normatīvo aktu prasībām, rakstīt uz e-pastu – nekvalitativs@vdi.gov.lv. Inspekcijas pārstāvji veiks uzņēmuma apsekojumu, izvērtējot darba vides riska novērtējuma u.c. darba aizsardzības darbu kvalitāti. Pārbaudes tiks veiktas visa šī gada garumā visā Latvijas teritorijā.

            Darba inspekcija ar šo mēnesi savā interneta mājas lapā www.vdi.gov.lv ievietos informāciju par kompetentajām institūcijām, kas ir administratīvi sodītas par normatīvajiem aktiem neatbilstoša pakalpojuma sniegšanu, kas ļaus darba devējiem labāk izvērtēt potenciālo sadarbības partneri pirms sadarbības uzsākšanas.

 

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-