Svētdiena, 2020. gada 9. augusts
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

 

 

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sāk savu jauno drošu un veselībai nekaitīgu darba vietu kampaņu "Novērsīsim darba vides riskus kopā", kas ilgs divus gadus. Katru gadu Eiropas Savienības (ES) darba vietās notiek 6,9 miljoni nelaimes gadījumu, un miljoniem cilvēku saslimst ar arodslimībām. Problēmas, ko cilvēkiem rada neapmierinoši darba apstākļi, nav iespējams izteikt skaitļos, bet aprēķinātie ekonomiskie zaudējumi ir 490 miljardi eiro gadā, kas pārsniedz pusi no pašreizējām ES finanšu krīzes sanācijas fonda izmaksām. EU-OSHA jaunajā kampaņā ir uzsvērta uzņēmuma vadības un darbinieku sadarbības nozīme drošības un veselības aizsardzības uzlabošanā darba vietās.

Kampaņas atklāšana Latvijā notika 18. aprīlī alus darītavā „Aldaris“, kur klātesošos ar jaunās kampaņas mērķiem un pašreizējo situāciju iepazīstināja Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis, bet par to, kā AS „Aldaris“ vadība un darbinieki sadarbojas, lai kopīgiem spēkiem novērstu darba vides riskus, stāstīja uzņēmuma Personāla vadības un administratīvā departamenta direktore Pārsla Baško un arodbiedrības vadītāja Inga Ozola.

Eiropas pieredze liecina, ka drošas un veselībai nekaitīgas darba vietas ir izdevīgas uzņēmējdarbībai, kas izpaužas lielākā produktivitātē, apmierinātākos darbiniekos, mazākā skaitā kavēto darba dienu un zemākos darbinieku mainības rādītājos. Renārs Lūsis norādīja: „Aizvadītajos desmit gados gan Eiropā, gan Latvijā ir īstenotas daudzas aktivitātes un informatīvas kampaņas, kuru mērķis ir bijis paaugstināt darba aizsardzības prasību ievērošanas līmeni. Šis darbs ir jāturpina, jo Latvijas gadījumā tas ir zināšanu un apziņas jautājums, kas mainās ļoti lēni. Daudzos uzņēmumos darba aizsardzības jautājumu risināšanu uztver nevis kā investīcijas uzņēmuma attīstībā, bet gan kā piespiedu izdevumus. Krīze, kas jau ir pagājusi, joprojām ir ērta atruna, kaut gan vairāk nekā pusi notikušo nelaimes gadījumu būtu bijis iespējams novērst ar organizatoriskiem pasākumiem un bez lielām finanšu investīcijām.“

„Visefektīvākos rezultātus iespējams panākt, ja darbinieki un vadītāji sadarbojas, tāpēc kampaņas mērķis ir mudināt nodarbinātos iesaistīties darba vides risku samazināšanā, saņemot atbalstu gan no sava tiešā vadītāja, gan uzņēmuma vadības kopumā,“ norāda EU-OSHA direktore Dr. Krista Sedlāčeka. Šajā jomā vēl joprojām ir daudz darāmā arī Latvijā, tomēr jau pašlaik ir vairāki labās prakses uzņēmumi, kuros efektīva darba devēju un darbinieku sadarbība ir kļuvusi par ikdienu. Kā šādu piemēru iespējams minēt alus darītavu „Aldaris“, kur 18. aprīlī tika atklāta kampaņa. „Esam gandarīti, ka Valsts darba inspekcija ir novērtējusi „Aldara“ veikumu darbinieku un vadītāju sadarbības jomā. Uzskatu, ka nav nepieciešams ieguldīt lielus līdzekļus, lai uzņēmumā sakārtotu darbinieku un darba devēja attiecības. Mēs līdz šim esam likuši uzsvaru uz atklātu un regulāru dialogu ar darbiniekiem, un tas mums ir palīdzējis sasniegt augstu darbinieku apmierinātības līmeni, kā arī novērst potenciālos darba vides riskus,“ piebilst AS „Aldaris“ personāla vadības un administratīvā departamenta direktore Pārsla Baško.

„„Aldara” vadītāji regulāri komunicē ar darbiniekiem, kuri to augstu novērtējuši. Darbiniekam svarīga ir ne tika sniegtā iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus, bet arī atgriezeniskā saite no darba devēja. Īpašs gandarījums darbiniekam ir tad, ja viņa ideja tiek realizēta dzīvē. „Aldara” darbinieki vienmēr aktīvi iesaistās viedokļu apmaiņā ar vadītājiem, kas apliecina, ka darbiniekam ir augsta piederības sajūta uzņēmumam,” saka „Aldara” arodbiedrības vadītāja Inga Ozola.

Nesen veiktās EU-OSHA aptaujas dati liecina, ka 74% ES darbinieku jūtas pārliecināti, ka ar darba aizsardzību saistīti jautājumi tiktu risināti, ja paši nodarbinātie vērstos pie vadītāja. Tomēr dalībvalstu vidū pastāv lielas atšķirības, un Latvijā rezultāti ir sliktāki nekā vidēji ES - tikai 56% nodarbināto Latvijā piekrīt šim uzstādījumam, tāpēc kampaņas galvenais mērķis ir nodrošināt apmaiņu ar labās prakses piemēriem ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā, mudinot arī Latvijas darba devējus uzklausīt savus nodarbinātos un kopīgām pūlēm sakārtot sava uzņēmuma darba vidi.

Kampaņā iekļauta virkne valsts un Eiropas līmeņa pasākumu, tostarp 11. Eiropas labas prakses balvas piešķiršana. Latvijā nacionālajai balvai „Zelta ķivere“ varēs pieteikties līdz 7. septembrim.

Piezīmes redaktoriem

1. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sniedz ieguldījumu, lai Eiropas darbavietas padarītu drošākas, veselībai nekaitīgākas un ražīgākas. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Aģentūra, ko Eiropas Savienība izveidoja 1996. gadā ar mītni Bilbao, Spānijā, apvieno pārstāvjus no Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdībām, darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, kā arī vadošos ekspertus no visām 27 ES dalībvalstīm un arī no citām valstīm.

Tagad Jūs varat sekot mums sociālajā tīklā Twitter, apmeklēt Aģentūras tīmekļa žurnālu vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo ziņojumu OSHmail. Jūs arī varat piereģistrēties, lai regulāri saņemtu EU-OSHA jaunumus un informāciju ar RSS plūsmu starpniecību.

http://osha.europa.eu

2. 2012.–2013. gada veselīgu darbavietu kampaņa "Novērsīsim darba riskus kopā" ir decentralizēta, un tās mērķis ir palīdzēt valsts iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, vadītājiem, darba ņēmējiem un to pārstāvjiem, kā arī citām ieinteresētajām personām sadarboties, lai uzlabotu veselības aizsardzību un drošību darbavietā. Kampaņas ietvaros tiek sniegts atbalsts virknei valsts un Eiropas līmeņa pasākumu, tostarp valstu partnerības sanāksmēm un semināriem. Īpaši aicināti piedalīties mazāki uzņēmumi. http://osha.europa.eu/lv/campaigns/competitions/good-practice-award_2012-2013/

Svarīgākie datumi

  • Kampaņas sākums: 2012. gada 18. aprīlī
  • Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas: 2012. un 2013. gada oktobrī
  • Eiropas Labas prakses balvu pasniegšanas ceremonija: 2013. gada aprīlī
  • Veselīgu darbavietu kampaņas augstākā līmeņa sanāksme: 2013. gada novembrī

Informācija masu medijiem

Informācija masu medijiem Latvijā

Linda Matisāne,

Valsts darba inspekcijas

Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja
Kr.Valdemāra 38k-1, Rīga
LV-1010
Tālr.:+371 67021721
Mob.t.: +371 26482297
Fax:+371 67021718
www.vdi.gov.lv
www.osha.lv

Twitter: @darbaizsardziba

 

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-