Svētdiena, 2020. gada 9. augusts
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

 

 

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) no šodienas līdz 28. aprīlim par godu Starptautiskai darba aizsardzības dienai veic informatīvi izglītojošu tematisko pārbaudi, kuras laikā tiks apsekoti uzņēmumi, kurus Darba inspekcija vēl ne reizi nav apmeklējusi vai kuros tiek nodarbināti arodslimnieki.

Pētījumu „Darba apstākļi un riski Latvijā” rezultāti parāda, ka uzņēmumos, kuros Darba inspekcijas ir veikusi pārbaudes, situācija darba aizsardzība jomā ir labāka. Tādēļ Darba aizsardzības dienas ietvaros tematiskās pārbaudes laikā Darba inspekcijas amatpersonas apsekos 100 Latvijas uzņēmumus, sniedzot darba devējiem praktisku skaidrojumu par normatīvo aktu prasībām. Apsekojuma laikā tiks pievērsta uzmanība nodarbināto apmācībai darba vietā par drošiem darba paņēmieniem, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai un darba vides riska novērtēšanai. Uzņēmumos, kuros ir sakārtota darba vide un tiek ievērotas darba aizsardzības prasības, uzlabojas nodarbināto a[apmierinātība ar darbu un arī darba kvalitāte, pieaug paveiktā darba apjoms, kā arī tiek vairota uzņēmuma reputācija potenciālo klientu, investoru un darbinieku vērtējumā.

            Lai izvairītos no turpmākas veselības pasliktināšanās, turpinot nodarbināt arodslimniekus, bieži vien ir jāuzlabo darba apstākļi un jāveic izmaiņas darba vietu iekārtojumā, kas ir darba devēja pienākums. Latvijā tipisku arodslimnieku var raksturot kā cilvēku pusmūža gados, kurš daļu darba stāža ieguvis, strādājot Padomju Savienības laikā. Tad bija raksturīgi smagi darba apstākļi, un nodarbinātie tika pakļauti dažādu kaitīgo darba vides riska faktoru vienlaicīgai iedarbībai. Visbiežāk šiem cilvēkiem veselības problēmas radušās iepriekš, bet viņi ir turpinājuši darbu savā profesijā. Šī iemesla dēļ arodslimības Latvijā pārsvarā ir dažādas hroniskas slimības. Lai arodslimnieku veselības stāvoklis nepasliktinātos, darba devējam viņiem jānodrošina smaguma pārvietošanai piemēroti tehniskie palīglīdzekļi, atvieglojot darba veikšanu, kā arī jāveic darbinieku rotācija, lai nodrošinātu dažāda rakstura darbu veikšanu un citi preventīvi pasākumi.

            Darba inspekcijas mājas lapā (www.vdi.gov.lv) un Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā (www.osha.lv) ir pieejami informatīvi materiāli par darba aizsardzības jautājumiem.

            Starptautiskā darba aizsardzības diena tiek atzīmēta katru gadu 28. aprīlī kopš 2001. gada. Tās mērķis pievērst darba devēju, nodarbināto un sabiedrības uzmanību nodarbināto veselībai un drošībai darba vietās.

 

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-