Svētdiena, 2020. gada 20. septembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija), apkopojot tematiskās pārbaudes rezultātus būvniecības nozarē, nolēmusi turpināt pastiprināti pārbaudīt darbu veikšanu tranšejās, pārliecinoties, vai to sienas ir nostiprinātas tā, lai neradītu nogruvuma risku. Tranšeju sienu nogrūšanas rezultātā visbiežāk tiek laupīta nodarbinātā dzīvība, turklāt  būvniecības pārbaudes laikā nedrošs darbs tranšejās bija viens no biežāk konstatētajiem pārkāpumiem. Šādos gadījumos Darba inspekcija arī turpmāk apturēs darbu objektā, jo būvniecības nozarē pieaug smago un letālo nelaimes gadījumu skaits. Tā, piemēram, 20. jūnijā Aknīstē, veicot kanalizācijas montāžas darbus gandrīz 3,5 metrus dziļā tranšejā, zemes nogruvuma rezultātā gāja bojā 41 gadu vecs vīrietis.

Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis norāda: „Būvniecība ir joma, kuru Darba inspekcija pastiprināti kontrolē katru gadu jau vairāku gadu garumā. Pirms tematiskajām pārbaudēm uzņēmējiem tiek nosūtīta informācija ar aktuālākajiem jautājumiem darba aizsardzībā, kā arī nelaimes gadījumu darbā cēloņi, īpaši akcentējot riskus, strādājot augstumā un tranšejās. Tomēr joprojām apziņa un spēja ievērot nodarbināto dzīvībai svarīgās normas bieži atnāk tikai pēc Darba inspekcijas inspektoru apmeklējuma. Ņemot vērā letālo nelaimes gadījumu statistiku būvniecības nozarē, Darba inspekcija objektos, kuri bīstamības dēļ tiks apturēti, uzņēmējiem piemēros arī bargas soda sankcijas. Arī šajā tematiskajā pārbaudē kādam uzņēmumam tika piemērots 1200 latu liels administratīvais sods par rupjiem darba aizsardzības prasību pārkāpumiem.”

Būvobjektu tematiskajā pārbaudē jūnijā tika apsekoti 216 dažāda lieluma būvobjekti, kopumā pārbaudot 301 apakšuzņēmēju. Par darba aizsardzības normatīvo aktu neievērošanu 132 uzņēmumiem tika izsniegti rīkojumi konstatēto pārkāpumu novēršanai. Par pieļautajiem pārkāpumiem, kas radīja strādājošo veselības un dzīvības apdraudējumu, būvfirmām tika piemēroti 39 administratīvie sodi, 5 objekti tika apturēti, bet 6 gadījumos izdots brīdinājums par objekta apturēšanu.

            Būvobjektos joprojām aktuāla ir nereģistrētā nodarbinātība, jo pārbaudes laikā tika atklātas 60 nereģistrēti nodarbinātās personas. Kopumā apsekojumu dati liecina, ka uzņēmumos, kuros netiek ievērotas viena veida normatīvo aktu prasības (piemēram, par darba tiesiskajām attiecībām), netiek ievērotas arī citu normatīvo aktu prasības (piemēram, par darba aizsardzību). Tādējādi nodarbinātie bez darba līguma ir pakļauti paaugstinātam riskam ciest nelaimes gadījumos, jo darba vide ir nedroša, nav nodrošināti drošam darbam nepieciešamie materiāli, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi. Tajā pašā laikā, strādājot bez rakstveida darba līguma, nodarbinātajiem tiek liegtas iespējas arī saņemt sociālās garantijas.

            Lai informētu sabiedrību par biežākajiem būvniecības objektos novērotajiem pārkāpumiem, kas ļauj gan darba devējiem, gan nodarbinātajiem izvērtēt, vai viņu būvobjektos nav līdzīgas problēmas, fotogrāfijas par konstatētajiem pārkāpumiem būvobjektos tika publicētas portālā www.building.lv.

 

 

 

 

Pēc tematiskās pārbaudes darba aizsardzības speciālistiem sadarbībā ar SIA PERI 27. jūnijā tika organizēts apmācības seminārs „Aktualitātes būvniecībā – kā novērst nelaimes gadījumus darbā?”, kura ietvaros SIA „PERI” sastatņu montāžas brigāde nodemonstrēja sastatņu konstrukcijas montāžu, parādot, kā sastatnes iespējams samontēt ātri un droši.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-