Trešdiena, 2020. gada 21. oktobris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) šī gada martā uzsāka darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju pārbaudes. To mērķis ir pārliecināties, vai tādi pakalpojumi kā darba vides risku novērtēšana un darba aizsardzību pasākumu plāna izstrāde tiek veikta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un atbilst reālajai situācijai.

Līdz šī gada 20. augustam Darba inspekcija ir konstatējusi aptuveni 20 pārkāpumus, kas visbiežāk ir saistīti ar nepietiekamu speciālistu kvalifikāciju (nepietiekamu izglītības līmeni fizisku personu gadījumā) vai pakalpojumu sniegšanu bez kompetentās institūcijas statusa iegūšanas (juridisku personu gadījumā). Piemēram, uzņēmums, kas sniedz skaistumkopšanas, grāmatvedības vai juridiskos pakalpojumus, sniedz arī pakalpojumus darba aizsardzības jomā.

            Darba inspekcija atgādina, ka mājas lapā www.vdi.gov.lv regulāri tiek atjaunota informācija par pakalpojumu sniedzējiem, kas ir administratīvi sodīti par normatīvajiem aktiem neatbilstoša pakalpojuma sniegšanu. Šī informācija ļauj darba devējiem izvērtēt potenciālo sadarbības partneri pirms sadarbības uzsākšanas.

            Darba inspekcija aicina darba devējus, kuri ir izmantojuši kompetento institūciju vai speciālistu pakalpojumus un uzskata, ka saņemtais pakalpojums ir bijis formāls vai neatbilstošs normatīvo aktu prasībām, vai bijis nepraktisks un nesatur konkrētus ieteikumiem, rakstīt uz e-pastu – nekvalitativs@vdi.gov.lv. Inspekcijas pārstāvji veiks uzņēmuma apsekojumu, izvērtējot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

            Darba inspekcija arvien biežāk konstatē, ka pakalpojums ir sniegts formāli, bet izstrādātā dokumentācija satur trūkumus – piemēram, nav identificēti tādi būtiski darba vides riska faktori, kuru dēļ nodarbinātie ir cietuši vai var ciest nelaimes gadījumā, veicot savus darba pienākumus. Kā šādu piemēru iespējams minēt būvobjektu, kur nodarbinātie veic darbu tranšejās, bet nogrūšanas un apbēršanas risks vispār nav identificēts. Nereti ieteiktie pasākumi ir formāli un nenovērš nelaimes gadījumus, kā arī neļauj darba devējiem precīzi saprast, kas uzņēmumā jāveic. Piemēram, norādīts vispārīgs ieteikums „Izvietot visas nepieciešamās drošības zīmes”, bet darba devējam nav ne zināšanu, ne pieredzes, lai viņš pats spētu izlemt, kuras zīmes ir jāizvieto.

 

Sodīto darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju sarakstu skatīt šeit.

 

 

             

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-