Trešdiena, 2020. gada 23. septembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Lai samazinātu nereģistrēto nodarbinātību un sekmētu darba tiesisko attiecību un darba drošības jautājumu sakārtošanu būvniecības nozarē, šodien, 24.novembrī, Valsts darba inspekcija (Darba inspekcija) un biedrība „Būvniecības attīstības Stratēģiskā Partnerība” (turpmāk – Biedrība) parakstīs sadarbības līgumu.

Viens no līguma galvenajiem mērķiem ir negodīgas konkurences samazināšana nozarē.


“Būvniecība ir augsta riska nozare nereģistrētās nodarbinātības ziņā, tādēļ Darba inspekcija ļoti atzinīgi vērtē biedrības iniciatīvu un vēlēšanos strādāt godīgas konkurences apstākļos. Biedrība apvieno Latvijas lielākos būvniekus un, vienojoties par sadarbību, mēs kopīgiem spēkiem varam sakārtot nozari,” uzsver Darba inspekcijas direktors Arnis Luhse. 


„Diemžēl gan ekonomiskā uzplaukuma laikā, gan krīzes apstākļos Latvijā darbojas būvniecības uzņēmumi, kuri aktīvi izmanto dažādas nelegālās nodarbinātības formas un tādā veidā izkropļo būvniecības tirgu, apkrāpj valsti un atņem iespēju godīgiem uzņēmējiem uzvarēt konkursos, ja par izvēles vienīgo kritēriju tiek noteikta zemākā cena. Sadarbībā ar Darba inspekciju mēs vēlamies panākt, lai negodīgi uzņēmēji nevarētu saņemt valsts un pašvaldību pasūtījumus un valsts saņemtu visus nodokļus, kas tai pienākas,” norāda biedrības Būvniecības attīstības Stratēģiskā Partnerība” valdes priekšsēdētājs Valdis Birkavs.


Līgums paredz Darba inspekcijas un Biedrības informācijas apmaiņu par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumiem būvniecības uzņēmumos. Tāpat Darba inspekcija apņemas sniegt konsultācijas par problēmjautājumiem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībās, ar kuriem sastopas nozares uzņēmumi. 


Slēdzot līgumu, puses arī apņemas līdzdarboties un sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izstrādes procesā attiecībā uz būvniecības nozari.


Īpaši nozīmīga pušu sadarbība būs nereģistrētās nodarbinātības apkarošanā uzņēmumos, kuri veic būvdarbus valsts un pašvaldību būvobjektos. 


Abas puses ir pārliecinātas, ka sadarbības rezultātā būs apmierināti gan nozares klienti un darbinieki, gan valsts un godīgie uzņēmēji, jo visiem spēlētājiem tirgū tiks sekmēti vienādi nosacījumi.


Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.


Savukārt rīt Darba inspekcijas direktors plāno parakstīt sadarbības līgumu ar Latvijas Celtnieku arodbiedrību. 


Lai cīnītos ar nereģistrēto nodarbinātību citās nozarēs, VDI aicina arī pārējo nozaru pārstāvjus vērsties inspekcijā ar savām iniciatīvām un priekšlikumiem nozares sakārtošanai, veicinot tiesisku un drošu darba vidi.


Atgādinām, ka šā gada janvārī nolūkā sakārtot darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus apsardzes nozarē, VDI noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Drošības biznesa asociāciju. Savukārt šī gada martā sadarbības līgums tika noslēgts ar Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociāciju.

 

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Bunka-Brilijonka, Valsts darba inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr.: 67021735, mob.t.: 26334727, e-pasts: sarmite.bunka@vdi.gov.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-