Piektdiena, 2020. gada 25. septembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) 28.septembrī no plkst.11.00 Latgales Mācību centrā, Daugavpilī, Saules iela 38 rīko semināru „Darba risku novēršanas iespējas lauksaimniecībā strādājošajiem”. Seminārs tiek rīkots, lai informētu Latgales lauksaimniekus par biežāk konstatētajiem darba drošības pārkāpumiem, kas atklājušies Darba inspekcijas rīkoto preventīvo pārbaužu laikā lauksaimniecības uzņēmumos, kā arī, lai vairotu darba devēju un strādājošo zināšanas par risku novēršanas iespējām lauksaimniecībā.

Preventīvā darba inspekcijas kampaņa tika rīkota septembrī, visā Latvijā apsekojot 153 lauksaimniecības nozares uzņēmumus.

         Latgales reģionā tika apsekoti 30 lauksaimniecības nozares uzņēmumi un izsniegti 30 rīkojumi darba aizsardzības pārkāpumu novēršanai. Piemēram, pusē no apsekotajiem uzņēmumiem (15 no 30) nav apmācītu darba aizsardzības speciālistu, 18 uzņēmumos nav veikta darba risku novērtēšana, 21 uzņēmumā strādājošie nav iepazīstināti ar darba vides riskiem. Tāpat uzņēmumos strādājošie pārāk mazu vērību pievērš regulārai darba aprīkojuma tehniskajai apkopei, kaut gan tieši darbs ar mehānismiem ir viens no  lielākajiem riska faktoriem lauksaimniecības nozarē.

         Darba inspekcija norāda, ka lauksaimniecības nozarē, kurā veicamo darbu raksturs ir daudzveidīgs, arī risku veidi ir atšķirīgi: mehāniskie riski (piemēram, saspiešana, sapīšanās), elektroiekārtu radītie riski (strādājot ar bojātām iekārtam apkopes darbā, veicot elektroinstalāciju uzturēšanu vai remontējot bojātus elektrožogus), termiskie riski (saistīti ar metināšanas vai sildīšanas iekārtām, kā arī tādu iekārtu apkopi, kurām ir karstas virsmas), ķīmiskie riski (saistīti ar bīstamu vielu izmatošanu vai tādu iekārtu uzturēšanu, kurās ir bīstamas vai sprādzienbīstamas vielas, piemēram, tvertnes, rezervuāri, konteineri vai degvielas tvertnes), bioloģiskie riski (veicot ar bioloģiskajiem aģentiem saindētu instalāciju, vircas tvertņu, grāvju un notekūdeņu infrastruktūras uzturēšanu), ergonomiskie riski (piemēram, nepiemērotas pozas darbā, nepareizi izstrādāti darba instrumenti, darbs ierobežotās telpās.)

         Visizplatītākie faktori, kas izraisa nelaimes gadījumus lauksaimniecībā, ir strādāšana vienatnē, aizsarglīdzekļu trūkums, laika trūkums un nogurums, izpratnes, apmācības vai informācijas trūkums. Ja riskus nevar novērst pilnībā, jācenšas tos samazināt, ievērojot droša darba noteikumus un lietojot personiskos aizsarglīdzekļus.

Informāciju sagatavoja:

Baiba Auzāne, Valsts darba inspekcijas

Starporganizāciju sadarbības nodaļas vadītāja,

tālr.: 67021735, mob.t.: 29429448,

e-pasts: baiba.auzane@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv , www.osha.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-