Otrdiena, 2019. gada 21. maijs
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3_794f6.png

l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Vakances

Visu līmeņu valsts darba inspektori ir civildienesta ierēdņi, tādēļ inspektorus pieņemam darbā tikai izsludinot atklātu pretendentu konkursu uz ierēdņu amatiem laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 7. pantu uz ierēdņa amatu var pretendēt persona:

 • kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • kura pārvalda latviešu valodu;
 • kurai ir augstākā izglītība;
 • kura nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;
 • kura nav atbrīvota no ierēdņa amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;
 • kura nav atzīta par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;
 • kura nav vai nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks;
 • kura nav vai nav bijusi ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks;
 • kura nav iestādes vadītāja vai tiešā priekšnieka radinieks (persona, kura ar ierēdnis ir laulībā, svainībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas). Ministru kabinets var noteikt izņēmumus gadījumos, ja citādi attiecīgā iestāde nevar nodrošināt tai noteikto funkciju izpildi;
 • kurai nav saglabājušās tāda disciplinārsoda darbības sekas, kas uz noteiktu laiku liedz ieņemt ierēdņa amatu.

Valsts darba inspekcija uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tāpēc inspektoru amata pretendentiem vēlama tehniskā vai juridiskā izglītība.

Amata konkurss norit trīs kārtās:

 • Pirmā kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana,
 • Otrā kārta - zināšanu pārbaude - tests, 
 • Trešā kārta – pretendenta intervija (intervija ar Pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju, kuru izveidojis VDI direktors).

Jaunākais darba inspektors darbu uzsāk darbaudzinātāja (pieredzējuša kolēģa) vadībā. Pusgada laikā VDI organizē jauno inspektoru apmācību. Kopējais apmācības ilgums – 200 stundas. Mācību noslēgumā inspektori kārto eksāmenu. Pēc sekmīgas pārbaudījuma izturēšanas jaunākais inspektors iegūst nākošo amata pakāpi – valsts darba inspektors, un uzsāk patstāvīgas darba gaitas.

 • Valsts darba inspekcija piedāvā:

  -          draudzīgu kolektīvu;

  -          interesantu un dinamisku darbu;

  -          gūt pieredzi ESF projekta īstenošanas jomā;

  -          veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

   

  Būtiskākie amata pienākumi:

  -          izstrādāt ar ESF projekta atbalstāmo darbību īstenošanu saistītos iekšējos normatīvos aktus, nodrošināt atbilstošo dokumentu uzturēšanu un pārraudzīt tajos iekļauto prasību izpildi;

  -          kontrolēt atbalstāmo darbību ietvaros noslēgto līgumu izpildi ar iepirkuma rezultātā izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem;

  -          piedalīties projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanā, t.sk., gatavot iepirkumu tehniskās specifikācijas u.c. informāciju amata kompetences ietvaros.

  -          izvērtēt atbalstāmo darbību ietvaros sagatavotos nodevumus, nepieciešamības gadījumā, atgriezt nodevumu izpildītājam precizējumu un uzlabojumu veikšanai, sniedzot pamatotus un argumentus komentārus;

  -          nepieciešamības gadījumā piedalīties sanāksmēs, semināros un citos informatīvos pasākumos projekta ietvaros.

  Prasības pretendentiem:

  -          Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama vadības zinātnēs); pretendentiem ar izglītību darba aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

  -          vismaz 1 gada pieredze līdzvērtīgā amatā valsts pārvaldē (vēlama pieredze ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētos projektos);

  -          vēlama pieredze par projektu īstenošanas instrumentiem;

  -          zināšanas un izpratne par iepirkumu organizēšanu un īstenošanu;

  -          vēlama Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana savas kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā;

  -          pieredze darbā ar dokumentiem un to noformēšanu;

  -          attīstīta loģiskā domāšana, spēja plānot un organizēt savu darbu;

  -          prasme strādāt ar datoru labā lietotāja līmenī;

  -          vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas;

  -          darba pieredze sabiedrisko attiecību jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 3.pielikumu – 9.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz  1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir 835,- EUR (bruto).  Pēc pārbaudes laika atkarībā no pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga 2.kategorijai – līdz 900,- EUR(bruto) un 3. kategorijai – līdz 1000,- EUR (bruto).

   

  Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 15 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā sadaļā “Vakances”, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: LM_Atlase@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām 26451754, 67021621.

   

 • Valsts darba inspekcija piedāvā:

  -          draudzīgu kolektīvu;

  -          interesantu un dinamisku darbu;

  -          gūt pieredzi ESF projekta īstenošanas jomā;

  -          veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

   

  Būtiskākie amata pienākumi:

  -          izstrādāt ar ESF projekta atbalstāmo darbību īstenošanu saistītos iekšējos normatīvos aktus, nodrošināt atbilstošo dokumentu uzturēšanu un pārraudzīt tajos iekļauto prasību izpildi;

  -          kontrolēt atbalstāmo darbību ietvaros noslēgto līgumu izpildi ar iepirkuma rezultātā izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem;

  -          piedalīties projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanā, t.sk., gatavot iepirkumu tehniskās specifikācijas u.c. informāciju amata kompetences ietvaros.

  -          izvērtēt atbalstāmo darbību ietvaros sagatavotos nodevumus, nepieciešamības gadījumā, atgriezt nodevumu izpildītājam precizējumu un uzlabojumu veikšanai, sniedzot pamatotus un argumentus komentārus;

  -          nepieciešamības gadījumā piedalīties sanāksmēs, semināros un citos informatīvos pasākumos projekta ietvaros.

  Prasības pretendentiem:

  -          Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams komunikāciju vai vadības zinātnēs); pretendentiem ar izglītību darba aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

  -          vismaz 1 gada pieredze līdzvērtīgā amatā valsts pārvaldē (vēlama pieredze ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētos projektos);

  -          vēlama pieredze par projektu īstenošanas instrumentiem;

  -          zināšanas un izpratne par iepirkumu organizēšanu un īstenošanu;

  -          prasme sagatavot dažādus vēstījumus (relīzes, rakstus);

  -          vēlama Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana savas kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā;

  -          pieredze darbā ar dokumentiem un to noformēšanu;

  -          attīstīta loģiskā domāšana, spēja plānot un organizēt savu darbu;

  -          prasme strādāt ar datoru labā lietotāja līmenī;

  -          vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas;

  -          darba pieredze sabiedrisko attiecību jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

  Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 3.pielikumu – 9.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz  1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir 835,- EUR (bruto).  Pēc pārbaudes laika atkarībā no pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga 2.kategorijai – līdz 900,- EUR(bruto) un 3. kategorijai – līdz 1000,- EUR (bruto).

   

  Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 15 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā sadaļā “Vakances”, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: LM_Atlase@lm.gov.lv; tālrunis uzziņām 26451754, 67021621.

 • Darbs Valsts darba inspekcijā, t.i.:

  -     draudzīgs kolektīvs;

  -     interesants un dinamisks darbs;

  -     pieredze ESF projekta īstenošanas jomā;

  -     veselības apdrošināšana pēc 6 mēnešiem;

  -     saliedēšanas pasākumi;

  -     profesionālās izaugsmes apmācības;

  -    iespēja vienoties par nepilnu darba laiku.

   

  Būtiskākie amata pienākumi:

  -          patstāvīgi sekot izmaiņām normatīvajos aktos un piedalīties ar projekta īstenošanu saistīto iekšējo normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā;

  -          sagatavot savas kompetences ietvaros projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus un nodrošināt to juridisko pareizību;

  -          piedalīties metodisku norādījumu sagatavošanā par līgumu nosacījumu īstenošanu;

  -          risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu (t.sk. pārstāvēt VDI intereses attiecībās ar sadarbības partneriem un citām institūcijām, fiziskām personām un juridiskām personām, nepieciešamības gadījumā pārstāvēt tiesā);

  -          sagatavot atbildes uz projekta īstenošanā iesaistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem;

  -          sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos;

  -          organizēt projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas uzraudzībai nepieciešamo datu un informācijas iegūšanu, atskaišu sagatavošanu;

  -          piedalīties iepirkumu organizēšanā, t.sk. gatavot iepirkumu tehniskās specifikācijas u.c. informāciju;

  -          sniegt priekšlikumus un piedalīties projekta grozījumu sagatavošanā;

  -          piedalīties risku vadībā amata kompetences ietvaros;

  -          piedalīties sanāksmēs, semināros, darba grupās, konferencēs un citos pasākumos;

  -          nodrošināt ierobežotas pieejamības un konfidenciālas informācijas saglabāšanu, neizpaušanu un aizsargāšanu;

  -           

  Prasības pretendentiem:

  -          akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesības zinātnēs;

  -          vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā (vēlams valsts pārvaldē, pieredze ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētos projektos);

  -          Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā;

  -          vēlama darba aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana;

  -          spēja piedāvāt vairākus problēmas risinājuma variantus, sagatavot pamatotu lēmumu un prognozēt iespējamās sekas;

  -          labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu;

  -          datorprasmes MS Office lietotāja līmenī;

  -          prasme strādāt ar biroja tehniku;

  -          latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī;

  -          spēja strādāt patstāvīgi, identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus, novērtēt riskus, piedāvāt risinājumus.

   

   

   

   

   

   

  Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 3.pielikumu – 9.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz  1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir 835,- EUR (bruto).  Pēc pārbaudes laika atkarībā no pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga 2.kategorijai – līdz 950,- EUR(bruto) un 3. kategorijai – līdz 1050,- EUR (bruto).

   

  Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām līdz 09.04.2019. jāiesniedz Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331, vai nosūtot uz e-pastu: LM_Atlase@lm.gov.lv. Vairāk informācijas var iegūt zvanot – 26451754, 29385596, 67021621.

   

   

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-