Svētdiena, 2020. gada 25. oktobris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Aktuālā kampaņa par psihoemocionālajiem darba vides riskiem

untitled-5c-20i_37264391 (19).png

Valsts darba inspekcija īstenos kampaņu saistībā ar psihoemocionālajiem darba vides riskiem darba vietās

 
Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI) šodien uzsāk tematisko, informatīvo kampaņu darba aizsardzībā, lai pievērstu sabiedrības uzmanību psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem, tai skaitā stresam darba vietās. Kampaņas laikā īpaši tiks uzrunātas valsts un pašvaldību iestādes, jo īpaši tās, kur darbinieki intensīvi strādā ar klientiem.

Mūsdienās katrs savā darba vietā saskaras ar stresu jeb kā speciālisti to dēvē – psihoemocionālajiem vai psihosociālajiem darba vides riska faktoriem. Šie jēdzieni raksturo ļoti plašu dažādu situāciju un faktoru kopumu, kas spēj nodarbinātajiem radīt psiholoģisku, sociālu un fizisku kaitējumu. Tie ir, piemēram, darba laika deficīts, nespēja ietekmēt darba procesu, darbs izolācijā, paaugstināta atbildība, vardarbība, u.c.

Ir atzīts, ka gandrīz trešdaļa Eiropas Savienības valstu iedzīvotāju cieš no stresa darbā. Arī VDI darba devēji un darbinieki vēršas ar jautājumiem par psihoemocionālajiem riskiem darba vietās. Biežākie psihoemocionālie riski darba vietās ir saistīti ar sliktu savstarpējo komunikāciju un emocionālo vardarbību no kolēģu un vadības puses.
Neskatoties uz to, ka psihoemocionālo darba vides risku negatīvā iedarbība var radīt veselības traucējumus un būtiski ietekmēt nodarbināto veselības stāvokli un dzīves kvalitāti kopumā, sabiedrībā psihoemocionālo risku izraisītie sarežģījumi darba vietās tiek ignorēti un slēpti, cerot, ka tie izzudīs paši no sevis. Kampaņas laikā tiks veikta anonīma darbinieku anketēšana tiešsaistē ar mērķi noskaidrot, kā paši darbinieki vērtē psihoemocionālos darba vides riskus darba vietā. Pēc anonīmo anketu datu analīzes VDI inspektori no 14. oktobra dosies uz aptaujātajiem uzņēmumiem un iestādēm, lai pārrunātu un sniegtu informāciju par veicamajiem pasākumiem, kas darba devējam būtu jāveic psihoemocionālās darba vides uzlabošanā. Kā arī tiks vērtēts, kā darba vietās notiek psihoemocionālo risku novērtējums, kādi pasākumi tiek veikti šo risku mazināšanai un kā tiek sabalansēts darbinieku darba un atpūtas laiks (atvaļinājumi, brīvdienas, virsstundas u.c.).

Īstenojot šo kampaņu, VDI cer, ka tiks veicināta darbinieku un darba devēju abpusēja ieinteresētība risināt problēmas, kas saistītas ar psihoemocionālo darba vidi.

VDI informē, ka tiešsaistes darbinieku aptaujas anketas tika nosūtītas tām valsts un pašvaldību iestādēm, uz kurām kampaņas periodā VDI plāno doties.
Ja nesaņēmi VDI tiešsaistes anketu, bet vēlies risināt ar psihoemocionālo darba vidi saistītās problēmas savā uzņēmumā vai iestādē, aicinām izdrukāt VDI izveidoto Darbinieku aptaujas anketu vai izveidot tiešsaistes anketu un lūgt saviem darbiniekiem to anonīmi aizpildīt. No anketām iegūtie dati palīdzēs identificēt darba vidē pastāvošos darba vides riskus, lai tos savlaicīgi varētu novērst. 

Darbinieku aptaujas anketa

 

Papildus informāciju Jūs varat iegūt:

 
www.psihosomatika.lv
https://www.panaceja.lv/raksti/raksts17
https://www.rsu.lv/darba-vides-stress-no-celoniem-un-risinajumiem
http://stradavesels.lv/Uploads/2014/02/18/24_2011_Psihoemoci_riski_brosura.pdf
http://stradavesels.lv/Uploads/2018/03/05/328_2017_Atgadne_stress_darba_vietas.pdf
http://stradavesels.lv/Uploads/2016/06/13/Pic_5.png
http://stradavesels.lv/Uploads/2018/04/13/nogurums_1.png
http://stradavesels.lv/Uploads/2018/04/13/nogurums_2.png
http://stradavesels.lv/Uploads/2018/04/13/nogurums_3.png

http://stradavesels.lv/Uploads/2018/04/18/Izdegsana.png
http://stradavesels.lv/Uploads/2014/07/10/88_2012_Stress_nav_problema_menesa_padoms.pdf
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/e-guide-managing-stress-and-psychosocial-risks

 

1_1.png

 

2_2.png

 

 

 

 

 

 

 

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-