Otrdiena, 2017. gada 12. decembris
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3_794f6.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Atbalsts darba devējiem

Valsts darba inspekcija (VDI) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (Nr.7.3.1.0/16/I/001) ietvaros aicina mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus (ar nodarbināto skaitu līdz 50) pieteikties konsultatīvajam atbalstam, lai praktiski (procesuāli un organizatoriski) ieviestu darba aizsardzības prasības uzņēmumā. Ar minētā projekta palīdzību līdz 2022.gada 31.decembrim atbalsts tiks sniegts 4700 uzņēmumiem.

Latvijas uzņēmēji varēs saņemt šādu atbalstu:

 

1. Konsultācijas darba devējiem:

·           Darba vides riska novērtējums;

·           Darba aizsardzības pasākuma plāna izstrāde;

·           Rekomendācijas darba aizsardzības struktūras izveidošanai;

·           Darba vides faktoru laboratorisko mērījumus veikšana (vienam uzņēmumam tiek piešķirts atbalsts ne vairāk kā 250 EUR apmērā).

 

2. Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības:

·           Darba aizsardzības speciālista apmācības (60h);

·           Uzticības personu apmācības (40h);

·           Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā.

 

Latvijas uzņēmēji var pieteikties de minimis atbalsta saņemšnai un sakārtot savu uzņēmumu atbilstoši darba aizsardzības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu par de minimis atbalstu sniegšanu, atbalstu sniegs: kompetenta institūcija, kompetentais speciālists, akreditēta laboratorija vai izglītības iestāde.

 

Kā saņemt atbalstu?

1.solis

Iepazīties ar atbalsta piešķiršanas noteikumiem, izdrukāt un aizpildīt pieteikuma formu. 

·          Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 atbalsta piešķiršanas noteikumi.

·          Pieteikuma veidlapa atbalsta “Konsultācijas darba devējiem” saņemšanai.

·          Pieteikuma veidlapa atbalsta “Laboratorisko mērījumu pakalpojumu sniegšana” saņemšanai.

·          Pieteikuma veidlapa atbalsta “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības” saņemšanai.

2.solis

Pievieno atbilstošu savam uzņēmējdarbības veidam iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai:

·           Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.558 1.pielikums

·           Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu Nr.557 1.pielikums

·           Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 1. pielikums

3.solis

Aizpildīto pieteikumu un attiecīgo iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai var iesniegt:

·           klātienē Kr.Valdemāra ielā 17-17, Rīgā, LV-1010;

·           pa pastu, nosūtot uz adresi Kr.Valdemāra iela 17-17, Rīga, LV-1010;

·           elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstīto uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv.

4.solis

VDI ESF projekts izvērtē saņemto pieteikumu un attiecīgo iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai.

5.solis

Pēc pieteikuma apstiprināšanas tiek veikta uzņēmumā pirmspārbaude (atbalstam “Konsultācijas darba devējiem” un “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības”) atbalsta apjoma noteikšanai.

6.solis

VDI izveidotā komisija pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu un paziņo par pieņemto lēmumu elektroniski uz uzņēmuma pieteikumā norādīto e-pastu vai, nosūtot paziņojumu, pa pastu.

 

 Papildu informāciju var saņemt rakstot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv
vai zvanot: 25702127, 25725168

 

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-